Christiania’s Kulturforening – 20 år, del 2 (2015)