Forslag om medieaftale (kladde)

Public Access, digitale skaberkompetencer
og engagerede borgere

DIGITAL FOLKEOPLYSNING

1. Antenne tv og must carry
Borgerne i Danmark skal sikres forsat gratis adgang til ikkekommerciel lokal-tv via antenne tv fra det digitale jordbaserede sendenet direkte til den enkelte husstand. Enkelt og uden ekstraomkostninger, hvis husstanden har anskaffet det fornødne tekniske udstyr.

Kanal 1 producerer i studiet i Mediehuset København i Reventlowsgade, www-kanal-1.dk

2. Digital Folkeoplysning
Pilotprojektet ”Digital Folkeoplysning” har til formål at teste hvorledes Kanal Hovedstaden i samarbejde med frivillige organisationer, folkebibliotekerne, oplysningsforbund og it-branchen kan styrke befolkningens adgang til de digitale medier og styrke deres digitale kompetencer.

bibliotek_ingvild-hunsroed_flickr

3. Ikke-kommerciel lokal-tv
Ikke-kommerciel lokal-tv kan med lokal forankring og inddragelse skabe nærhed og kontakt til lokal samfundet, og øge interessen for borgernes aktiv deltage. Ikkekommerciel lokal-tv giver demokratisk adgang til tv mediet for borgerne med fokus på medborgerskab.

TVN-Mini

4. Demokrati, Public Access og borger kompetencer
Demokrati og medindflydelse i forbindelse med tv mediet handler ikke alene om public services tv, men lige så meget om public acces altså borgernes adgang til tv mediet i Danmark.

frbbymidte

5. Action Learning
”Video Action Learning” har til hensigt i samarbejde med stationerne på Kanal Hovedstaden, at tilbyde undervisning i tv-produktion for et bredt udsnit af befolkningen.

redigering på mobil

6. Medieudviklingen
Flow tv er forsat det stærkeste elektroniske medie, men on demand og sociale medier har fået en hastig stigende betydning.

vod

7. Tilgængelighed
Ikke-komercieltv afvikler 3,5 time pr uge til producenter at tv til borgere med særlige behov, så hele denne målgruppe inkluderes i ikkekommerciel lokal-tv.

tv glad slider billede

8. SoMe
TV er det dominerende elektroniske massemedie i Danmark og derfor det vigtigste medie  – også i forhold til de sociale medier.

facebook-phone

9. HbbTV
HbbTV kan give adgangen til ikkekommerciel lokal-tv programmer som On Demand uafhængigt af sendetider på almindelig Smart tv via en HbbTV tjeneste som distribueres via antenne tv (DTT nettet) og kabel tv.

HbbTV_broadcast_broadband

10. Forslag til medieaftale – Ikke-kommerciel tv
Ikke-kommerciel lokal-tv skal kvalitetsudvikles. Digital dannelse og digital deltagelse er en del af den danske kulturarv fra Grundtvig og højskolebevægelsen til folkeoplysning og demokratisk engament. Der er brug for konkret lokalt indhold, der styrker sammenhængskraften.

Indvielse-af-Tove-Ditlevsens-Plads

/Maj 2017

Sendesamvirket Hovedstaden
Reventlowsgade 14, 4. mf.
1651 København V
www.kanalhovedstaden.dk

Jørgen Christiansen, formand
Tlf. 2424 8387
Email: reipuert@mail.dk

KV17 og RV17 på Kanal Hovedstaden

Din kommune har ansvar
for den velfærd
du møder i hverdagen ....

... derfor er DIN stemme vigtig !

Brug din stemme !
Del: