Københavnerglimt (02) – Absalons København

Programmet omhandler Københavns egentlige etablering. Bag historien liggerden store kongefejde mellem Sven, Knud og Valdemar i 1150érne. Absalon hjalp Valdemar under fejden og som tak fik han en del land. På dette stykke land anlagde Absalon sin borg, og derved var grunden lagt til en egentlig etablering af en by.
Share This