Københavnerglimt (38) – Frederiksberg

Ifølge Absalons overdragelses dokumenter lå den lille landsby Solbjerg omkring søen ved Andebakken. Landsbyen nedlægges af Chr. d. IV, som på dens jorder anlægger sin Ladegård. Det blev begyndelsen til Frederiksberg Have og Frederiksberg Slot.