Helsingør i 1600-tallet

Fra en lille håndskrevet bog om Helsingør i 1600-årene er historikerne Lone Hvass og Torben Bill-Jensen udkommet med værket “Liv og død, ro, håb og mirakler i 1600-tallets Helsingør”. Bogen er krydret med historiske begivenheder som Kronborg brænder, henrettelse af soldater og kvinder, den sorte pest og meget mere.