Biavl i Roskilde

Gl. Roskilde Amts Biavlerforening har knapt 300 medlemmer. Bier er afgørende for bestøvning af afgrøder, men bistanden i Danmark er truet af varroamider og mangel på føde på grund af landbrug med kun én slags afgrøder. Biavlerne i Roskilde er dog optimistiske.