Henrettelsespladsen på volden

Lige efter befrielsen i 1945 genindførtes dødsstraffen i Danmark. I alt blev 46 personer henrettet for landsforrædderi.
De fleste blev skudt i et henrettelsesskur på Københavns Vold i Bådsmandsstrædes Kaserne. Skuret lå i det nuværende Christiania.
Christianias lokalhistoriske arkivar Ole Lykke viser Erik Sløjfebinder stedet hvor skuret stod og fortæller historien om de sidste henrettelser her i landet.