KV17 – Arbejdsmarkedet

Et veludviklet arbejdsmarked er en forudsætning for velfærden i Danmark. Hvordan har arbejdsmarkedet det i Storkøbenhavn, hvilke forbedringer kan politikerne gøre for, at det bliver bedre og hurtigere at få arbejdsløse i arbejde, samt opgradere uddannelsesmæssigt.
Studievært Stig Ekman interviewer Lene Norden, Arbejdsmarkeds- og Uddannelseschef, HK Hovedstaden om arbejdsmarked muligheder i Storkøbenhavn.