KV17 – Gorm Anker Gunnarsen (Ø) og Jan Andreasen (A) – København

I en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fremgår det, at andelen af både under- og overklasseskoler er vokset markant de sidste 10 år. Hvad betyder det for samfundet? Dette og flere andre skolepolitiske emner vil kandidaterne Gorm Anker Gunnarsen (Ø) og Jan Andreasen (A) debattere i dette program. Studievært er Mads Tobias Olsen.