Dialog – den aktuelle politiske situation

Sine Heltberg (Soc.dem.), Folketingskandidat, Københavns Storkreds og Nikolaj Bøgh (kons.), Folketingskandidat Københavns Storkreds debatterer den aktuelle politiske situation med studievært Benny Haugshøj som ordstyrer

Statsministeren havde i sin nytårstale en Ghetto-del, hvor bl.a. nedrivning/udtyndning af husene i ghettoerne i Danmark mere eller mindre er løsningen på proble-merne i ghettobebyggelserne. Sådan har det lydt tidligere fra borgerlige regeringer uden, at der er sket noget/fundet nogen løsning ved det, men citat: ”Regeringen vil præsentere et udspil mod parallelsamfund i starten af det nye år”, som dog endnu ikke er kommet to måneder inde i det nye år.
En del af debatten i forbindelse med finanslovsforhandlingerne i december sidste år var spørgsmålet om et paradigmeskifte på udlændingeområdet, når det gælder asyl- og flygtningepolitikken, oppe, men som ikke blev til noget. Statsministeren synes dog efter nytår, at der kunne forhandles om asyl- og flygtningepolitik alligevel.

Men så kom Socialdemokratiet i begyndelsen af februar med et oplæg ”Retfærdig og Realistisk – en udlændinge politik der samler Danmark”, som angav en anden vej end den politik, der har været ført siden 2001, hvor VK-regeringen kom til og sammen med DF fik flertal i Folketinget.

Ghetto’er og S’s oplæg om en udlændingepolitik der samler Danmark, er det, det debatten mellem Sine Heltberg (Soc.dem.) og Nikolaj Bøgh (kons.) handler om.

TVK18-115

Share This