Dialog – regeringens ghettoplan

Sine Heltberg (Soc.dem.), folketingskandidat, Frederiksberg, Københavns Storkreds, og Nikolaj Bøgh (kons.) folketingskandidat, Frederiksberg, Københavns Storkreds debatterer regeringens ghettoplan, hvor Benny Haugshøj er studievært

Regeringens ghettoplan indeholder fire overskrifter:

1. Fysisk nedrivning og omdannelse af udsatte boligområder
2. Mere håndfast styring af hvem der kan bo i udsatte boligområder
3. Styrket politiindsats og højere straffe skal bekæmpe kriminalitet og skabe mere tryghed
4. En god start på livet for alle børn og unge

som vil være omdrejningspunktet i debatten.

Forhandlingerne er allerede gået i gang om regeringens ghettoplan, så den aktuelle politiske status på optagelsestidspunktet vil også indgå i debatten.

TVK18-122

Share This