Finn Pagode og Stupaen

Adam besøger Finn Pagode ved Mælkebøtten, hvor de renoverer stupaen. Stupaen blev bygget i starten af 90’erne og har siden været et af Christiania’s mange kuriøsiteter. Men åbenbart er den ikke interessant for kommunen, som har givet den et påbud. Om den ligger i vejen for cykelmotorvejen/oplevelsesruten gennem Christiania vides ikke. Finn fortæller om Stupaens tilblivelse, buddhismens betydning for ham selv, etc. Vi følger renoveringen og det videre forløb.