Mosaik – Retssikkerhed for udsatte borgere

Studievært Mads Tobias Olsen interviewer advokat Mads Krøger Pramming fra Ehmer Pramming Advokater om, hvorfor domstolene ikke blander sig i myndighedernes afgørelser, hvilket betyder, at det er et stort problem for de svageste borgeres retssikkerhed.

TVK18-340