Den spanske syge – 100 år

Den spanske syge var en influenzaepidimi der ramte hele verden for 100 år siden. 50 millioner mennesker døde.
Alene i Danmark døde ca. 18.000 mennekser, overvejende yngre mennekser i løbet af de 2 år epidimien hærgede.