Mosaik – Kuk i kommunen

Er Københavns Kommune korrupt? Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har fået kraftig kritik under både den forrige og den nuværende borgmester. Studievært Mads Tobias Olsen har borgerretsaktivisterne Esben Søvang Maaløe og Bitten Vivi Jensen i studiet for en nærmere en uddybning af deres påstand om korruption i kommunen.

TVK18-346