Dialog – Bør man stoppe tilgangen af midler til de såkaldte satspuljer?

Verner Sand Kirk, folketingskandidat for socialdemokraterne i Københavns Storkreds har rejst spørgsmål om man stoppe tilgangen af midler til de såkaldte satspuljer.

“Mens økonomien presses på de fundamentale velfærdsområder, børn, uddannelse, sundhed og ældre, flyder milliarderne i en lind strøm til puljer og projekter.

Man burde stoppe tilgangen af midler til de såkaldte satspuljer og som minimum halvere ministeriernes øvrige mid-ler til iværksættelse af nye projekter og brug af eksterne konsulenter. Det kan frigøre betydelige summer til en generel styrkelse af velfærdssamfundets kerneydelser og samtidig sætte en bremse i udhulingen af de sociale ydelser.”

Studievært Benny Haugshøj interviewer Verne Sand Kirk om baggrunden for at stoppe tilgangen af midler til de såkaldte satspuljer – hvorfor? Hvad skal der sættes i stedet? eller skal der ikke sættes noget i stedet.

TVK18-181

Share This