Høring: Fredninger Ophæves – kommentarer fra tilhørere

D. 21. januar var der høring i Ålborg Universitetscenter i Sydhavnen. Her blev talt om Københavns Kommunes planer om at affrede flere områder i København for at skabe plads for billige boliger. Naturfredningsforeningen og Fredningsalliancen har sammen med Amager Fælleds Venner, Fiskerihavnens Venner, Sydhavnens Venner og mange andre foreninger er gået sammen om, at skabe opmærksomhed om et hidtil uset fænomen; affredning for økonomiens skyld. Blandt talerne var Knud Erik Hansen (Danmarks Naturfredningsforening), Svend-Erik Fangel Pedersen (Friluftsrådet), Knud Flensted (Dansk Ornitologisk Forening), Esben Munk Sørensen (Ålborg Universistet) og advokat Bjørn Elmqvist (Retspolitisk Forening). Arrangør: Det Grønne Knæ.