Dialog – den aktuelle politiske situation

Folketingsvalget ”lurer” ude i horisonten – mange mener, at valget kommer i marts/april, hvorfor der er ved at ”gå valgkamp” i den politiske debat.

Temaer som er en del af den aktuelle politiske situation er Sundhed – med udspil fra både regering og opposition – og om nej til mere centralisering og flere nedskæringer på sundhed, samt om nedslidte skal have ret til tidlig pension

I studiet mødes Kasper Nordborg Kiær (SF), Folketingskandidat på Frederiksberg og opstillet i Københavns Storkreds og Helle Bonnesen (kons.), Folketingskandidat på Frederiksberg og opstillet i Københavns Storkreds til debat med Benny Haugshøj som studievært

TVK19-108