Pårørende er udfordret – samtalesalon

Sygdom rammer hele familien, men som ægtefælle eller nær slægtning kan det være svært at hjælpe. Nogle syge vil ikke tale om sygdommen, eller beder ikke om hjælp. Hvad kan man gøre?