Stadsarkitekten taler om Nyholm

Nyholm er nu i spil fordi militæret ikke er der mere. Stadsarkitekten taler her på et møde arrangeret af Christianshavns Lokaludvalg om øen og byggemuligheder.
Den tekniske kvalitet af indslaget er lav fordi vi arbejdede under vanskelige forhold på grund af stort fremmøde.