Afsløringer at Georg Poulsens Plads og Thomas Nielsens Passage

Helsingør Kommune har besluttet at opkalde to områder ved det gamle Helsingør Skibsværft efter disse historiske værftsarbejdere. Georg Poulsen startede sin faglige karriere som tillids- og fælledstillidsmand og blev siden hen en legendarisk forbundsformand for Dansk Metalarbejderforbund. Thomas Nielsen var Værftets sidste tillidsmand – et job som han bestred under meget vanskelige forhold i Værftets sidste 15 år.