Weekendredaktionen #80: Det Røde Hav

Finn og Boris går en tur rundt om søen “Det Røde Hav” på Skandinaviens største Kirkegård, nemlig Vestre Kirkegård. Det bliver et dyk ned i arbejderbevægelsens og Københavns kulturhistorie ved den særlige afdeling A, der siden 1932 har været forbeholdt såkaldt fortjenstfulde personer – dvs. folk, der på en eller anden måde har gjort en særlig indsats i det danske samfund. Bl.a. polarforskeren Knud Rasmussen og statsministrene Thorvald Stauning, Jens Otto Krag og Anker Jørgensen er begravet ved den smukke sø.