Møller og Bergman

Henrik Møller – opstiller til folketinget for Socialdemokraterne.
Ingvar Bergman – Nordisk Litteratur Festival, 2. del