Fremtiden for Nyholm 2:2 og lidt valgkamp

Forleden lagde den smukke aula i Officerskolen rammer til en udsædvanlig begivenhed: Mere end 30 organisationer, der på den ene eller anden måde har en interesse i øen Nyholm, underskrev en hensigtserklæring om øens fremtid, der samtidig var en opfordring til regering og Københavns Kommune om at at bevare øen som maritimt formidlingscenter.

Nyholm har i ikke mindre end 300 år haft een ejer: militæret. Øens og den bygninger har derfor stor arkitektonisk og historisk værdi, og værdien af den kan sammenlignes med Kronborg og Jellingestenen. Derfor er det afgørende at der træffes velovervejede beslutninger om dens fremtid efter at militæret ikke længere har funktioner på øen. Og interessegruppen Nyholm foreslår altså et maritimt formidlingscenter, men samtidig også at hele øen erklæres som verdenskulturarv.
Til sidst i programmet: Margrete Auken og Pia Olsen Dyhr på Christianshavn.