Dialog – den aktuelle politiske situation I Københavns Kommune

Den aktuelle politiske situation i Københavns Kommune debatteres mellem medlemmerne af Borgerrepræsentationen Klaus Mygind (SF) og Karina Bergmann (LA), hvor Stig Ekmann er studievært.

TVK19-134