Dialog – Fremtidens klimavenlige trafikløsning

Den kollektive trafik i Hovedstadsområdet består af S-tog, lokalbaner, regionaltog og metro. Og så kommer sporvognen tilbage til Hovedstadsområdet, hvor den ikke har kørt siden 1972. Dog kaldes sporvognen nu letbanen, og dén kommer i 2025 langs med Ring 3.

Hovedstadsområdet er Danmarks vækstcenter nummer 1, hvor 10-12.000 nye borgere om året flytter til, som betyder, at der skal ske en fortætning med nye kvarte-rer og højhuse.

Trafikken har det ikke godt, når vejnettet ikke kan udvides væsentlig mere i København, og hvor der i myldretiden morgen og aften næsten ikke kan presses flere biler ind.

Hvad kan den trafikale løsning på dette være? Som samtidig skal være klimavenlig?

Gæst i studiet er trafikkonsulent Morten Engelbrecht, der interviewes af studivært Benny Haugshøj

TVK19-135