Dialog – Fremtidens trafikkort for hovedstadsområdet

Den kollektive trafik i Hovedstadsområdet består af S-tog, lokalbaner, regionaltog og metro. Og så kommer sporvognen tilbage til Hovedstadsområdet, hvor den ikke har kørt siden 1972. Dog kaldes sporvognen nu letbanen, og dén kommer i 2025 langs med Ring 3.

Hovedstadsområdet er Danmarks vækstcenter nummer 1, hvor 10-12.000 nye borgere om året flytter til, som betyder, at der skal ske en fortætning med nye kvarterer og højhuse.

Trafikken har det ikke godt, når vejnettet ikke kan udvides væsentlig mere i København, og hvor der i myldretiden morgen og aften næsten ikke kan presses flere biler ind.

Hvad kan den trafikale løsning på dette være? Som samtidig skal være klimavenlig?

Gæst i studiet er trafikkonsulent Morten Engelbrecht, der interviewes af studivært Benny Haugshøj

TVK19-136