Weekendredaktionen #93: For en god sag

Finn og Boris er taget til Sjøbecks støtte arrangement for Danske Hospitals Klovne.Her møde de Klovnen Ludo som har været hospitalsklovn i 15 år. I den gode sags tjeneste drikker Finn og Boris en lille en med de fremmødte, og det skal jo ende galt.