Den Halve Time – Total Yndlingsdyr

Elisa L. Hansen og Simon Thor Olsen er taget til Glad Zoo, hvor dyrepasser Jørgen Bolding fortæller om deres totale yndlingsdyr.