Den Halve time – om Kultur

Chris Palmgren har inviteret Thomas Novotny, Victoria Stampe og Christian Zaar ind til en snak om de 3 indslag som vi skal se i dag, nemlig “Usynligt Hjerte”, “De gemte Kroppes Dans” og Baronen Backstage med Folkeklubben.