Dialog – den aktuelle politiske situation

Debat mellem Sine Heltberg(soc.dem.), Folketingskandidat, Københavns Storkreds og Nikolaj Bøgh (kons.), Folketingskandidat, Københavns Storkreds med Benny Haugshøj som ordstyrer.

Den politiske hverdag er for alvor kommet i gang efter sommerferien med diverse forslag fra regeringen (bl.a. klima, børnetilskud, sundhed og sløjfning af ompriorite-ringsbidrag), samtidig med at der er ”Ballade i den borgerlige”, hvor ”efterskælvet” efter folketingsvalget (bl.a. en mulig SV- regering og Venstres manglende interesse i at fort-sætte med en borgerlig regering), efterfulgt af Venstres formand og næstformands afgang i august og de politi-ske følger heraf, som først løses lørdag den 21.september. Hertil kommer to spørgsmål fra valgkampen, som især Socialdemokraterne vil arbejde for – de nedslidte på arbejdsmarkedet og deres muligheder for at trække sig tilbage, før de kan få folkepension, og Velfærd eller Skattettelser.

TVK19-158