Kunstig – Poesi i Staden XXXI 2

Poesi i Staden 31 fra Bob What.
Med Trine Trash og Gordon Inc.