Rektor på Katedralskolen har 25 års jubilæum

Claus Niller har i sin tid som rektor på Katedralskolen stået i spidsen for en stor udbygning af skolen på Holbækvej, og elevtallet er blevet tre-doblet siden 1999. Kat´en, som eleverne kalder skolen, er landets næststørste gymnasium med sine 1450 elever.