3 små akter med Gustav Wied Truppen – 3. akt: Fru Mimi

3 enaktere af Gustav Wied: ”Fru Mimi”. 3. akt.