Kunstig – Poesi i Staden XXXI 4

Poesi i Staden 31 fra Bob What.
Med Tine Kirstine Henneberg og Peter Grønlund 1/2