KANAL 1

-public access til borgerne

PROFIL
KANAL 1 er en ikke-kommerciel lokal-tv station i hovedstadsregionen, der – udover at producere københavnsk lokal-tv – også forsøger at give kommunikationssvage grupper i plads i et massemedium, tv-mediet. Ved produktionen af programmerne forsøger vi at inddrage personer, der ikke nødvendigvis deltager direkte i det journalistiske arbejde, men har en mening om stationens programudbud. Kompetence i forhold til både det tekniske og det indholdsmæssige stilles til rådighed for personer, der ønsker at tilrettelægge et tv-program om et københavnsk emne. Det gælder f.eks. ældre, der i en redaktionsgruppe laver tv om og for andre ældre eller mennesker, der kommer i berøring med det psykiatriske system og ønsker at formidle viden og holdninger i denne forbindelse.

VIDEOPRODUKTION OG TV STUDIE
Kanal 1’s programmer produceres ved hjælp af professionel teknik fra Mediehuset København. Foruden den tekniske assistance, modtager vi ydelser fra Mediehuset København i form af live-streaming og green screen studie facilliteter

FRIVILLIGE JOBS PÅ KANAL 1
Er du mellem 15 og 75 år, så bliv frivillig i KANAL 1 enten som produktionsmedarbejder eller altmuligmand eller kvinde. Vi arbejder sammen med professionelle i Mediehuset København hvor vi har adresse.

HAR DU ERFARINGER MED EN AF FØLGENDE JOB FUNKTIONER?
Lydmand, kameramand, computergrafiker, animator i 2D eller 3D, journalist/researcher, storyteller, copywriter, interviewer/reporter, tilrettelægger, redigeringstekniker, lysmand, web-Designer, programmør i PHP/WordPress/CSS,

eller

Håndværker; maler, snedker, elektriker, ingeniør, etc.
Er dine hænder skruet godt sammen, så er du måske den der er med til at skabe vores studiescenografier. Eller forbedre vores studiekontrol.

Du kan læse flere detaljer på KANAL 1’s website om frivillige jobs på lokal-tv

c/o Mediehuset København
Reventlowsgade 14, 3.
1651 København V
Ansvarshavende redaktør: Jimmy Rehak
Tlf.: 7020 6620
e-mail: kontakt@kanal-1.dk
Website: http://kanal-1.dk/

Nye programmer

API_Error No Customer was found

Seernes favoritter programmer

API_Error No Customer was found