CASE: Kommunal- og regionsvalg 2017

DIGITAL FOLKEOPLYSNING

Public Access i praksis

Som optakt til kommunalvalget 21. november 2017, faciliterede Kanal Hovedstaden en multi- channel oplysningskampagne, der havde fokus på at få inddraget emner som borgere og interesseor- ganisationer mente var relevant, i valgkampen. Dækningen af valgkampen indgik i pilotprojektet Digital Folkeoplysning, hvor Kanal Hovedstaden i samarbejder med frivillige organisationer, folkebib- liotekerne, oplysningsforbund og it-branche, for at styrke NGO’er og lokale organisationers evne til at få synlighed i det digitale medielandskab.
Dækning af valgkampen betød at organisationer som Unge med handicap, Ældresagen, FOA og mange andre kom til orde. Der blev produceret engelsksprogede programmer, rettet mod nye danskere med information om vigtigheden af at stemme. Programmer gav de medvirkende tid til behandle emner og diskutere problemstillinger, som normalt ikke får taletid. Samlet blev der produceret et stort antal programmer, der ved hjælp af sociale medier nåede en rækkevidde af titususindvis af seere – både online og på tv.

Frivillige slæber gear til live transmission

Politikere og NGO’er interviewes

Lokale emner debatteres og alle får lov at tale ud

Markedsføring af programmer på Facebook, hjemmesider og tv

Sådan dækkede vi valget

• 2 live tv-udsendelser • 10 interesseorganisationer • 52 kandidatspots
• 8 engelsksprogede programmer • 46 debatudsendelser • 92 facebook opslag

Borgerinddragelse i den globale landsby

Kanal Hovedstaden’s dækning af kommunalvalget viste, at der er et stort behov for, at borgere, interesseorganisationer og politikere, kan opnå synlighed og komme i dialog om lokale emner. Kompleksiteten i at anvende de mange nye formid- lingsplatforme er stigende og den lokale vinkel på lokale og globale udfordringer kan let gå tabt.
Kanal Hovedstaden’s dækning af kommunalvalget viste, at der er et stort behov for, at borgere, interesseorganisationer og politikere, kan opnå synlighed og komme i dialog om lokale emner. Kompleksiteten i at anvende de mange nye kommunikationsplatforme er stigende og den lokale vinkel på lokale og globale udfordringer kan let gå tabt.

Digital Folkeoplysning og medieforhandlingerne

Støt Kanal Hovedstaden i medieforhandlingerne – vi vil:

Bedre adgang til det digitale sendenet

Public Access og digital dannelse

Tilgængelige medier for handicappede

Bedre økonomiske og administrative rammebetingelser

Digital Folkeoplysning med HbbTV

Demokratisk sammenhængskraft lokalt

Must-carry af tv-signalet til husstandene

Vi er allerede i gang

Som frivillig på en lokal-tvstation i Hovedstadsregionen kan du medvirke til producere egne programmer eller hjælpe andre med at formidle deres idéer. Som frivillig har du også mulighed for deltage i en række kurser og projekter.

Video Action Learning

Lær at lav professionelle videooptagelser og redigere dem til færdige programmer. Lær journalistiske teknikker der fremmer dit budskab.

Film din forening

Film din Forening har til formål at engagere borgere i frivilligt arbejde gennem brug af levende billeder og lyd på nettet. Filmene kan have fokus på kommunens borgere, foreningslivet, kommunale aktiviteter og politiske debatter.

Facebook markedsføring

Du kan deltage i kurser der fortæller hvordan din forbedre din TV prommers gennemslagskraft på sociale medier.

Følg med i kommunalvalget hver dag kl. 15:00 på Kanal Hovedstaden